İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan yeni kitap

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları siyaset bilimi alanında yeni bir kitabı okuyucularıyla buluşturdu.

İrfan Kaygalak tarafından yazılan “Mekân ve Ekonomi: Ekonomik Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar’’ kitabı raflardaki yerini aldı

 

“Mekân ve Ekonomi: Ekonomik Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar” isimli kitap İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Ekonomik gelişmişliğin nedeni ve sonucu olarak coğrafya, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmaları inceleyen, eleştiren ve bir sentez ortaya koyan akademisyen İrfan Kaygalak, eserinde, bu alanda Türkçe literatüre önemli bir katkı sunuyor.

 

Kitabın ilk bölümünde mekânın tanımı, karakteri ve failliği gibi kavramsal çerçevesinin unsurlarını işleyen yazar, iktisadi mekân ile ekonomik coğrafya alanına giriş yapıyor. Ardından ikinci bölümde, Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa literatüründe ekonomik coğrafyanın gelişimini ve kurumsal ekonomik coğrafya yaklaşımını ele alıyor. Kitabın üçüncü bölümündeyse, Marksist yaklaşım ile kapitalist kurumsal örgütlenmenin etkileri bir arada inceleniyor. Dördüncü Bölüm’de alandaki en güncel katkı olan evrimsel ekonomik coğrafya yaklaşımına özgü yol bağımlılığı ve çatallanma gibi kavramlar irdeleniyor. Son bölümdeyse, merkez-çevre, kentsel sistem, endüstriyel yoğunlaşma modelleri ve eleştirileri bir araya getiriliyor.

 

Kitap, “Mekân Üzerine”, “Anglo-Amerikan ve Batı Avrupa Ekonomik Coğrafyasının Gelişim Tarihi”, “Kurumsal Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı”, “Evrimsel Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı”, “Bir Başka ‘Yeni Ekonomik Coğrafya’ ve İktisat ile Ekonomik Coğrafya Arasındaki Yakınlaşma Üzerine” olmak üzere beş bölümden oluşuyor.

 


Hibya Haber Ajansı

22.5b
Okunma